Fagoversikt

Nettskolen i Nordland tilbyr kun fag på videregående skoles nivå. Nedenfor finner du en oversikt som viser hvilke fag vi tilbyr, omfanget av disse samt en kort beskrivelse av fagene. Har du ytterligere spørsmål om de enkelte fagene, kan du ta kontakt med Nettskolen i Nordland via e-post eller telefon.

 

For informasjon om generell studiekompetanse - se denne artikkelen.

  
Fagoversikt Nettskolen i Nordland
Fag Uketimetall Kort forklaring
Norsk 14 uketimer For deg som har behov for norsk som dekker hele læreplanen på studieforberedende program (Vg1, Vg2 og Vg3). Ingen deltakersamlinger. Kontinuerlig opptak.
Norsk 10 uketimer For deg som har norsk Vg1 og Vg2 fra yrkesfaglig program og ønsker påbygging til generell studiekompetanse. Kontinuerlig opptak.
Norsk 4 uketimer For deg som har behov for norsk fra yrkesfaglige program (Vg1og Vg2). Ingen deltakersamlinger. Kontinuerlig opptak.
Engelsk 5 uketimer For deg som har behov for engelsk som dekker hele læreplanen på Vg1 studieforberedende program eller Vg1 og Vg2 på yrkesfaglige program. Ingen deltakersamlinger. Kontinuerlig opptak.
Matematikk 5 uketimer For deg som har behov for matematikk som dekker hele læreplanen på studieforberedende program Vg1 P eller T. Ingen deltakersamlinger. Kontinuerlig opptak.
Matematikk 3 uketimer For deg som har behov for matematikk som dekker hele læreplanen på studieforberedende program Vg2 P. Ingen deltakersamlinger. Kontinuerlig opptak.
Matematikk 3 uketimer For deg som har behov for matematikk Vg1P for yrkesforberedende utdanningsprogram. Ingen deltakersamlinger. Kontinuerlig opptak.
Matematikk 5 uketimer For deg som har matematikk Vg1 P fra yrkesfaglig program og ønsker påbygging til generell studiekompetanse. Kontinuerlig opptak.
Matematikk R1 5 uketimer For deg som ønsker matematikk for spesiell studiekompetanse. Bygger på gjennomført Matematikk Vg1P + Vg2P eller Vg1T. Ingen deltakersamlinger. Kontinuerlig opptak.
Matematikk R2 5 uketimer For deg som ønsker matematikk for spesiell studiekompetanse. Bygger på gjennomført Matematikk R1. Ingen deltakersamlinger. Kontinuerlig opptak.
Den Virtuelle Matematikkskolen 5 uketimer DVM er et samarbeid mellom Senter for IKT i utdanningen og Nettskolen i Nordland, der ungdomsskoleelever har mulighet til å ta Matematikk 1T. Se egen informasjon om DVM.
Naturfag 5 uketimer For deg som har behov for naturfag som dekker hele læreplanen på Vg1 studieforberedende utdanningsprogram. Kontinuerlig opptak.
Naturfag 2 uketimer For deg som har naturfag fra Vg1 yrkesfaglig program og ønsker påbygging til generell studiekompetanse etter læreplanen for Kunnskapsløftet.
Naturfag 3 uketimer For deg som har naturfag fra Vg1 yrkesfaglig program og ønsker påbygging til generell studiekompetanse etter læreplanen for Kunnskapsløftet.
Fysikk 1 5 uketimer For deg som har behov for fysikk for spesiell studiekompetanse. Bygger på kompetanse fra naturfag og matematikk for generell studiekompetanse. Ingen deltakersamlinger. Kontinuerlig opptak.
Historie 5 uketimer For deg som har behov for Vg3 for påbygging til generell studiekompetanse. Ingen deltakersamlinger. Kontinuerlig opptak.
Samfunnsfag 3 uketimer For deg som har behov for samfunnsfag på Vg1 for studiespesialiserende og Vg2 på yrkesfaglig utdanningsprogram. Ingen deltakersamlinger. Kontinuerlig opptak.
Fremmedspråk nivå III 5 uketimer Et tilbud til ungdom i programfagene fransk III, spansk III og tysk III, der lokal skole ikke har tilstrekkelig antall elever for å sette i gang tilbudet selv.
Helse- og oppvekstfag Vg1 17 uketimer Omfatter teorien i programfagene innenfor Helse- og oppvekstfag Vg1. Ingen deltakersamlinger. Kontinuerlig opptak.
Helsefagarbeider Vg2 17 uketimer Omfatter teorien i programfagene innenfor Helsefagarbeider Vg2. Ingen deltakersamlinger. Kontinuerlig opptak.
Ambulansefag Vg2 17 uketimer Omfatter teorien i programfagene innenfor Ambulansefaget Vg2. Ingen obligatoriske deltakersamlinger. Kontinuerlig opptak.
Barne- og ungdomsarbeider Vg2 17 uketimer Omfatter teorien i programfagene innenfor Barne- og ungdomsarbeider Vg2. Ingen deltakersamlinger. Kontinuerlig opptak.
Helseservice Vg2 17 uketimer Omfatter teorien i programfagene innenfor Helseservicefaget Vg2. Ingen deltakersamlinger. Kontinuerlig opptak.
Helsesekretær Vg3 20 uketimer Omfatter teorien i programfagene innenfor Helsesekretær Vg3. 6 obligatoriske deltakersamlinger. Opptak i august og januar.
Service og samferdsel Vg1 17 uketimer Omfatter teorien i programfagene innenfor Service og samferdsel Vg1. Ingen deltakersamlinger. Kontinuerlig opptak.
Salg, service og sikkerhet Vg2 17 uketimer Omfatter teorien i programfagene innenfor Salg, service og sikkerhet Vg2. Ingen deltakersamlinger. Kontinuerlig opptak.
Fant du det du lette etter?

Ansvarlig

Saksbehandler
Saksbehandler