Planforum i Nordland

myre - bilde.jpg - Klikk for stort bilde

Planforum er en arena hvor kommuner, og regionale og statlige etater kan ta opp saker som berører samfunns- og arealplanleggingen i en kommune eller hele fylket. Målet er å synliggjøre og avklare planutfordringer på et tidlig stadium, unngå innsigelser og øke forståelsen for kommunenes ulike utfordringer.

Nordland fylkeskommune er sekretariat for planforum i Nordland. Saker som kan tas opp er konkrete plansaker (kommuneplaner, kommunedelplaner, og områdereguleringer), energisaker, klima- og energiplaner, og kommunale planstrategier.

Saker til planforum 

Ta kontakt med Christel Elvestad hvis det er saker kommunen eller andre aktører ønsker å ta opp i planforum. I forkant av et planforum skal det fylles ut et informasjonskjema om den konkrete saken. Dette skjemaet må være hos fylkeskommunen ca. tre til fire uker før planforum.

Fyll ut informasjonskjema her.

Møteplan 

Møter avholdes i Bodø eller ute i kommunene ved behov. Møtedatoer settes hvert halvår. 

Dato Sted Tema
Planforum høsten 2017
6. september Stokmarknes

1. Rullering og revidering av kommuneplanens samfunns- og arealdel, Hadsel kommune

2. Oppgradering av eldre reguleringsplaner, Hadsel kommune

Saksliste og møteplan 

14. september  Harstad

Felles planforum Nordland & Troms 

Tema: Evenes flystasjon

12. oktober Bodø

1. Andøy Space Center, Andøy kommune

2. Kommunedelplan for etterbruk av flyplassområdet/ Områderegulering av ny sivil lufthavn, Bodø kommune 

Saksliste 12. oktober 2017

Møtereferat

9. november Bodø

1. Lødingen kommune, kommuneplanens arealdel

2. Brønnøy kommune, kommuneplanens arealdel 

3. Flakstad kommune, områdeplan "Fremtidens fiskevær - Fredvang, Ramberg og Napp"

Saksliste 09. november 2017

30. november Bodø

1. Bodø kommune, kommuneplanens arealdel

2. Evaluering av planforum 2017, veien videre.

Saksliste 30. november 2017

 

 

Tentativ møteplan. Planforum våren 2018

 

Dato

Sted

Tema

Planstatus

4. januar

Bodø

  1. Arealplan, Bodø kommune

Offentlig ettersyn, frist 12.januar

8. februar

     

8. mars

     

5. april

     

3. mai

     

7. juni

     

 

 

Tidligere planforumsmøter

Planforum våren 2015

Planforum høsten 2015

Planforum våren 2016

Planforum høsten 2016

Planforum våren 2017

Fant du det du lette etter?
Christel Elvestad
Rådgiver plan og miljø

Abonner på vårt nyhetsbrev
Navn
E-post
Velg ditt abonnement
Innovasjonspolitikk
Næring og regional utvikling
Kulturminner i Nordland
Nyhetsbrev plan og miljø