Næring

Næringsutvikling

sidetopp_næring.jpg - Klikk for stort bilde

Næringslivet i Nordland et globalt konkurransedyktig men skaper ikke flere arbeidsplasser. Fylkeskommunens mål er å øke verdiskapingen, bidra til økt sysselsetting og spennende arbeidsmuligheter - spesielt for unge voksne. Som arbeidsverktøy er det sammen med næringslivet laget en innovasjonsstrategi og strategier for de ulike næringene for å følge opp satsingsområdene. Fylkeskommunen har spisskompetanse på næringsutvikling og bidrar i utviklingsprosesser sammen med næringslivet. Vi har også en rekke virkemidler som kan styrke næringslivet innenfor kompetanse, FoU, rammebetingelser, bedriftssamarbeid og innovasjon. For bedriftsrettede virkemidler er Innovasjon Norge Nordland vårt gjennomførende organ. Fylkeskommunen arbeider bredt med samfunnsutvikling. Herunder å skape attraktive lokalsamfunn og  byer for næringsliv og befolkning. Disse arbeidsområdene er omtalt under Regional utvikling og Planlegging.

Oversikt over ansatte på avdelingen

horisontal linje - Klikk for stort bilde

Skogdrift - lassbærer

Skogen på Helgeland har et stort potensiale for å utnyttes mer lønnsomt. Nå skal arbeidet med skogbruksnæringen systematiseres.

Vefsna fisker

Fylkesrådet blir med på spleiselaget og bevilger to millioner kroner til restaurering av laksetrapper i det sagnomsuste Vefsna-vassdraget.

 

 

Fylkesråd for næring, Ingelin Noresjø (KrF)

- Fiskeriminister Per Sandberg må nå lytte til Nord-Norge. Den fiskeripolitikken han driver fram, vil svekke de samlede verdiene næringen skaper og svekke kystsamfunnene i nord. Dette sier fylkesråd for næring i Nordland, Ingelin Noresjø (KrF).

Ingelin Noresjø sammen med seniorrådgiverne Marit Kvarum og Pål Ove Henden i Kunnskapsparken Bodø

Sammenlignet med andre industrifylker har Nordland mindre verdiskaping innen kunnskapsbaserte tjenester.

Ingelin Noresjø

Det et stykke norsk industrihistorie som nå skrives, når Aasta Hansteen-plattformen er på vei til sitt bestemmelsessted 300 km vest for Bodø på nordlandskysten.

Veneizia 1

Partnerskapet Via Querinissima hadde oppstartsmøte den 12. april i Venezia. Region Veneto og Nordland fylkeskommune har lenge jobbet med å etablere et europeisk partnerskap som grunnlag for en europeisk kulturarvsrute. Kulturarvsruta skal ta utgangspunkt i den venezianske handelsmannen Pietro Querini som strandet på Røst/ Sandøya i 1432. Dette arbeidet er nå kommet i gang.

 

Ingelin Noresjø og Ida Pinnerød 1

Bodø kommune får et tilskudd på to millioner kroner til gjennomføring av den internasjonale plankonferansen ISOCARP 2018.

Fra Westcon Helgeland på Nesna

Fylkesrådet bevilger 2,5 millioner til industriell utvikling av Langsetvågen industriområde. Nå legges grunnlaget for det som kan bli en svært viktig industriutvikling på Helgeland innen riggvedlikehold/skroting og maritimt vedlikehold.

Ingelin Noresjø og Ida Pinnerød 1

Bodø kommune får et tilskudd på 2 millioner kroner til gjennomføring av prosjektet «Flybyen - strategisk satsing på luftfartsnæringen i Bodø».

btv2

- Gårsdagens besøk i Ofoten var både interessant og nyttig, sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF). (Foto:Terje Gustavsen)

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Ingelin Noresjø
Fylkesråd for næring
Hanne Østerdal
Nærings- og utviklingssjef