Næring

Næringsutvikling

Klikk for stort bilde

Næringslivet i Nordland et globalt konkurransedyktig men skaper ikke flere arbeidsplasser. Fylkeskommunens mål er å øke verdiskapingen, bidra til økt sysselsetting og spennende arbeidsmuligheter - spesielt for unge voksne. Som arbeidsverktøy er det sammen med næringslivet laget en innovasjonsstrategi og strategier for de ulike næringene for å følge opp satsingsområdene. Fylkeskommunen har spisskompetanse på næringsutvikling og bidrar i utviklingsprosesser sammen med næringslivet. Vi har også en rekke virkemidler som kan styrke næringslivet innenfor kompetanse, FoU, rammebetingelser, bedriftssamarbeid og innovasjon. For bedriftsrettede virkemidler er Innovasjon Norge Nordland vårt gjennomførende organ. Fylkeskommunen arbeider bredt med samfunnsutvikling. Herunder å skape attraktive lokalsamfunn og  byer for næringsliv og befolkning. Disse arbeidsområdene er omtalt under Regional utvikling og Planlegging.

Oversikt over ansatte på avdelingen

Klikk for stort bilde

Ingelin Noresjø

- Nå må oljeselskapene skjønne alvoret og holde hva de lover. Bygges det ikke en oljeterminal på land i Finnmark nå, så kommer det aldri til å skje.

Fylkerådene Ingelin Noresjø og Svein Eggesvik

Telenor faser ut kobberkablene. For noen betyr overgangen til ny teknologi en usikkerhet knyttet til når alternative bredbånd koples opp. Fylkesrådene Svein Eggesvik og Ingelin Noresjø ønsker en mer offensiv satsing.

Fylkesråd Ingelin Noresjø sammen med fra venstre direktør i Rana utviklingsselskap Ole M

- Planene om å bygge en gigantisk batterifabrikk i Mo i Rana er spennende. Hvis planene materialiserer seg i en faktisk fabrikk, vil dette kunne bli starten på et nytt industrieventyr i Mo i Rana, Nordland, ja hele Norge, sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF).

Siv Dagny Aasvik og Ingelin Noresjø

- Det er urovekkende når Riksrevisjonen påpeker store mangler ved oljevernberedskapen i Nordområdene. Nå må regjeringen få opp farten i arbeidet med Senter for oljevern og marint miljø (SOMM) i Lofoten/Vesterålen. Vi ønsker også bedre koordinering av ressursene i oljevernberedskapen i Norge, sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF) og ordfører Siv Dagny Aasvik (Ap) i Hadsel.

Fylkesråd for næring i Nordland Ingelin Noresjø (t

Nordland ved fylkesråd for næring, Ingelin Noresjø (KrF), overtar lederskapet i Nordnorsk petroleumsråd for de neste to årene.

Aase Refsnes , Hild-Marit Olsen og Ingelin Noresjø

- Det er fantastisk å se engasjementet for miljø blant ungdom i Nordland! Det sier fylkesråd for miljø Aase Refsnes (SV), fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen (Ap) og fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF) samstemt.
 

Fra Vågan

- Vi er veldige glade for godkjenningen av Natur- og kulturguidestudiet hos oss, sier studierektor Unni Myklevoll på Lofoten reiselivfagskole, som nylig fikk godkjent et nytt guidestudium av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

Sandnessjøen

Fylkesrådet ønsker å styrke Sandnessjøen som regionsenter og øke byens attraktivitet.

Ingelin Noresjø

-Quartz Corps beslutning om å bygge en ny fabrikk på Drag er en strålende nyhet for Tysfjord og Nordland, sier en meget stolt og glad fylkesråd for næring, Ingelin Noresjø (KrF).

Fylkesråd Ingelin Noresjø (KrF) 1

Fylkesrådet gir et tilskudd på 300.000,- til gjennomføring av konferansen INDUSTRI2019.
- Konferansen bidrar til å synliggjøre og utvikle Nordland som industrifylke i Norge, sier fylkesråd for næring, Ingelin Noresjø (KrF).

Fant du det du lette etter?

Ansvarlig

Ingelin Noresjø
Fylkesråd for næring