Næring

Næringsutvikling

Næringslivet i Nordland et globalt konkurransedyktig men skaper ikke flere arbeidsplasser. Fylkeskommunens mål er å øke verdiskapingen, bidra til økt sysselsetting og spennende arbeidsmuligheter - spesielt for unge voksne. Som arbeidsverktøy er det sammen med næringslivet laget en innovasjonsstrategi og strategier for de ulike næringene for å følge opp satsingsområdene. Fylkeskommunen har spisskompetanse på næringsutvikling og bidrar i utviklingsprosesser sammen med næringslivet. Vi har også en rekke virkemidler som kan styrke næringslivet innenfor kompetanse, FoU, rammebetingelser, bedriftssamarbeid og innovasjon. For bedriftsrettede virkemidler er Innovasjon Norge Nordland vårt gjennomførende organ. Fylkeskommunen arbeider bredt med samfunnsutvikling. Herunder å skape attraktive lokalsamfunn og  byer for næringsliv og befolkning. Disse arbeidsområdene er omtalt under Regional utvikling og Planlegging.

Oversikt over ansatte på avdelingen

Klikk for stort bilde

Mann forteller som uninversell utforming til en gruppe mennesker som hører på.

- Reisende med ulike former for funksjonsnedsettelser er en stor kundegruppe både i Norge og i verden for øvrig. De fleste vil i løpet av livet ha behov for tilpasninger. Eldre, barnefamilier, personer med funksjonsnedsettinger, har alle et felles behov for tilpasninger, som ikke alltid er ivaretatt av reiselivet og offentlig transport, sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF).

John Deere skurtresker som klipper gress

- Nordland har store beiteressurser som bør utnyttes bedre. Derfor bevilger jeg 75 000 kroner til et prosjekt som skal gi mer kunnskap om effektiv grovfòrproduksjon i nord, sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF).

 

Salten Birøkterlag skal bygge opp en lagsbigård ved Vågønes Gård. Formålet er å produsere bifolk og opprette et kurstilbud slik at lagsbigården skal kunne brukes som opplæringsstasjon for kursdeltakere og som besøksbigård for publikum. 

Telemarksforsking har utarbeidet Regional analyse for Nordland 2014. Den inneholder en attraktivitetsanalyse, en analyse av befolkningsutvikling og næringsutvikling og mulige scenarier.

Elise Bratteng Rønning og bedriften «Til Elise – Fra Marius», fra Utskarpen i Rana, vant fylkeskommunens nykomlingspris.
 

 Angelita Helen Eriksen og Tamara Kiyo Singer med bedriften Lofoten Seaweed Company AS vant Nordland fylkeskommunes næringspris for kvinner.

Fylkesrådet gir Fageråsbakkene støtte for å realisere et helårs hoppanlegg i Mo i Rana.

Fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF) gir skryt til lakseoppdretterne som har hjulpet hverandre med å flytte laksen unna dødsalgene.

Arbeidet med å få realisert bygging og etablering av Sjunkhatten folkehøgskole i Valnesfjord pågår for fullt, og nå siker Nordland fylkeskommune videre prosjektmidler. Skolen skal være spesielt tilrettelagt for personer med fysiske funksjonsnedsettelser og ha 75 elevplasser. Målet er oppstart i 2022.

Fylkesrådet bevilger seks millioner kroner til ny industrikai på Røst.

Fant du det du lette etter?

Ansvarlig

Ingelin Noresjø
Fylkesråd for næring
Nærings- og utviklingssjef