Fornybar energi

 

Nordland fylkeskommune gir høringsuttalelser i saker om vannkraft, vindkraft og nettutbygging.

Fylkeskommunens regionale planer om små vannkraftverk og vindkraft legges til grunn for vedtak og uttalelser i fylket. Les mer om planene ved å følge linkene under.

Regional plan om vindkraft

Regional plan om vannkraft

 

Revisjon - Regional plan om Vannkraft i Nordland

Regional plan om små vannkraftverk er under revisjon. Det er utarbeidet et planprogram for revisjonen. Planprogrammet beskriver formålet med revisjonen, viktige tema for revisjonen og hvordan revisjonen skal gjennomføres. Planprogram - Revisjon; Regional plan om vannkraft. (PDF, 814 kB)

 

Her finner du sentrale dokumenter for revisjonen:

Viktige dokumenter          Høringsuttalelser til revisjonen          Kunnskap      

vannkraft.jpg
(16.10.2018)

Fylkesrådet i Nordland har lagt planforslag til «Regional plan – Bærekraftig forvaltning av vannkraft i Nordland» ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er 19. desember.

vannkraft.jpg
(09.05.2018)

Tre rapporter gir ny kunnskap om energi og vannkraft i Nordland. Hvis du lurer på hvilke ringvirkninger vannkraften gir i Nordland, eller hva forventet utvikling for kraftetterspørsel er i fylket, er dette nettsaken for deg.

(03.03.2017)

Det har blitt opprettet en prosjektgruppe for å lage et forslag til ny Regional plan om vannkraft. Arbeidet er en revisjon av Regional plan om små vannkraftverk.

 

(21.12.2016)

Fylkesrådet i Nordland har fastsatt planprogram for Revisjon; Regional plan om vannkraft i Nordland.

Klimaprofil nordland.jpg
(15.07.2016)

Norsk klimaservicesenter har laget et kortfattet sammendrag av forventede klimaendringer og utfordringer i Nordland frem mot 2100, dersom de globale utslippene forsetter å øke som de siste tiårene.

Toppbilde_vannkraft.JPG
(29.06.2016)

Fylkesrådet i Nordland har besluttet å legge forslag til planprogram for "Regional plan om vannkraft" ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen er satt til 30. september 2016.

(29.06.2016)

Her finner du rapporter med kunnskap om energi og vannkraft i Nordland.

(28.06.2016)

Høringsuttalelser til planprogram og planutkast legges på denne siden fortløpende. Fylkeskommunens behandling av høringsuttalelsene vil også legges ut her.

(27.06.2016)

Her finner du alle dokumenter som sendes på høring, vedtatte plandokumenter og andre politiske vedtak.

Fant du det du lette etter?
Ole-Martin Axelsen
Rådgiver plan og fornybar energi - plan og miljøseksjonen
Håkon Roald
Rådgiver vannkraft og regionale planer

Motta vårt nyhetsbrev

Navn
Organisasjon
E-post
Velg ditt abonnement
Revisjon - Regional plan om vannkraft