Miljø

mølle.jpg - Klikk for stort bilde

Vi jobber med å følge opp fylkesplanens mål om miljø og bærekraftig forvaltning av fylkets ressurser.

Vårt arbeidsområdet omfatter fornybar energi, vannforvaltning,klima og miljø og vilt og innlandsfiske. Fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer (PDF, 709 kB) står sentralt i vårt arbeid hvor miljø og bærekraftig utvikling er et gjennomgående perspektiv.

horisontal linje - Klikk for stort bilde

 
Saltdalselva
(17.10.2018)

-Det er viktig at vi bruker vannkraftressursene i fylket vårt på riktig måte. Vi må se hele bildet. sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Aase Refsnes (SV), og ber om innspill.

vannkraft.jpg
(16.10.2018)

Fylkesrådet i Nordland har lagt planforslag til «Regional plan – Bærekraftig forvaltning av vannkraft i Nordland» ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er 10. desember.

Klimasatsworkshop 1
(12.10.2018)

Klimanettverk Norge-Norge gjennomførte 10. oktober workshop om klimasats i samarbeide med Miljødirektoratet og fylkesmannen i Nordland. 26 deltakere fra hele Nord-Norge bidro til interessante diskusjoner og dialoger om muligheter og utfordringer i omstillingen til lavutslipssamfunnet. 

(04.09.2018)

Miljødirektoratet kommer 10. oktober til Bodø og avholder workshop i samarbeide klimanettverk Salten og klimanettverk i Nord-Norge. Målgruppe er kommuner og fylkeskommuner som vil søke på klimasatsmidler.

 

Fant du det du lette etter?
Aase  Refsnes
Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse
Katrine Erikstad
seksjonsleder plan og miljø