KIK - Kulturminner i kommunene

Hermannsdalen i Moskenes kommune.

 

 

Kommunene har en svært viktig rolle i kulturminneforvaltningen. For å styrke den kommunale kulturminnekompetansen, har Riksantikvaren et pågående prosjekt kalt «Kulturminner i kommunen» - KIK.

Også Nordland fylkeskommune mener det er svært viktig at kommunene har fokus på sine kulturminner. Nordland fylkeskommune vil derfor støtte kommunene i Nordland som har under utarbeidelse kommunale kulturminneplaner eller som ønsker å gå i gang med å utarbeide planer med fokus på kulturminner.


Riksantikvaren har ei målsetting om at alle landets kommuner skal ha vedtatte planer med fokus på kulturminner innen 2020. Nordland fylkeskommune ønsker å oppfordre flest mulig kommuner om å søke Riksantikvaren om støtte til dette viktige arbeidet. Riksantikvaren har de siste årene avsatt midler til kommuner som ønsker å sette i gang, eller nylig har satt i gang arbeid med kulturminneplaner eller rullering av eksisterende planer. Riksantikvaren har tatt sikte på at kommunene skal få inntil kr. 100 000,-. Trolig har Riksantikvaren også midler til dette i 2017. Hittil har 13 kommuner i Nordland fått midler fra Riksantikvaren.

 

Vi anbefaler å gå inn på nettsidene til Riksantikvaren for å se veiledere, eksempler på kulturminneplaner og generelt om bakgrunnen for KIK-prosjektet. Trykk her.
 

Hvorfor kulturminneplaner?


Kommunale kulturminneplaner vil gi økt oppmerksomhet og mer kunnskap om kulturminner i kommunene. De er også nyttige verktøy til bruk i forvaltningen av kulturminnene. Kulturminneplaner vil også være betydningsfulle for eiere av verneverdige kulturminner, da Norsk Kulturminnefond i sin søknadsbehandling framover vil legge vekt på om kulturminnene det søkes tilskudd til er prioritert i kommunale kulturminneplaner. 

 

KIK i Nordland


Nordland fylkeskommune har avholdt fire seminarer om kulturminner i kommunene våren 2016. Seminarene ble avholdt i Sandnessjøen, Fauske, Narvik og Leknes. Trykk her for å laste ned pdf`er av presentasjonene som ble holdt. Til høsten 2016 planlegges det et oppfølgingsseminar for kommuner som er i gang med arbeidet med kulturminneplaner. 

 

 

Fra Hovsveien i Tjeldsund kommune.

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Kari Torp Larsen
Kulturminnerådgiver nyere tids kulturminner