Kultur

Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommunes oppgaver innenfor kulturfeltet spenner over et svært vidt felt - tilskuddsordninger, arkiv, barn og unge, film, bibliotek, kulturvern, museer, musikk, scenekunst og visuell kunst.

Aase Refsnes , Hild-Marit Olsen og Ingelin Noresjø

- Det er fantastisk å se engasjementet for miljø blant ungdom i Nordland! Det sier fylkesråd for miljø Aase Refsnes (SV), fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen (Ap) og fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF) samstemt.
 

Aase Resfsnes (SV) her på besøk på Klungset leir  i Fauske kommune

-Mange ildsjeler i Nordland har sammen med Nordland fylkeskommune gjort en kjempejobb for komme i mål med den nasjonale satsningen på å få fredete privateide bygninger opp til et normalt vedlikeholdsnivå innen 2020 sier Aase Refsnes (SV) fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse.

IMG_8156

Riksantikvaren har fordelt tilskudd til arbeidet med kulturminneplaner i kommunene. I Nordland får kommunene Vega, Sømna, Leirfjord, Meløy, Rana og Evenes kr. 100.000,- i 2019 til dette viktige arbeidet. 

 

 

 

Nordlysparken6

Nå har du sjansen til å sende inn en nominasjon til «Attraktiv by –statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling».

Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge på besøk hos Internasjonalt Samisk Filminstitutt i Kautokeino

Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge vedtok i møte 19. februar å opprette en Nordnorsk filmkommisjon fra 1. juli 2019.

Tildelingen av det første Barentsstipendet i 2017

Joint Working Group of Culture (JWGC), barentssamarbeidets arbeidsgruppe for kultur utlyser i samarbeid med  Barents Euro-Arctic Council (BEAC) fire stipender á € 10 000 innenfor området kunst og kultur. Stipendene skal gå til en kunstner/institusjon/ organisasjon i hvert av medlemslandene.

Vi fikk inn mange flotte bilder til konkurransen som ble avholdt i forbindelse med samisk nasjonaldag og samisk uke som ble feiret rundt om i fylket. Tusen takk til alle dere som har sendt inn bilder

Fylkesråd Aase Refsnes (SV)

Mandag hadde Stortingets familie- og kulturkomite en høring om Kulturmeldingen. Fylkesråd for kultur, miljø og  folkehelse i Nordland, Aase Refsnes (SV) har i et brev oversendt komiteen blant annet bedt om at flere av tilskuddsordningene til Kulturrådet bør overføres fylkeskommunene.

a

Nordland fylkeskommune og Bodø kommune inviterer kulturaktører, kulturinstitusjoner, kommuner og andre til å bli med og spille inn gode forslag til prosjekter og program til søknaden Bodø skal sende for å bli Europeisk kulturhovedstad i 2024.

Arran2019_inngang

Árran lulesamiske senter inviterer til todagers kurs i uke 8-19 

 

Fant du det du lette etter?

Ansvarlig

Aase  Refsnes
Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse