Priser for tannbehandling

 

Gratis tannbehandling

  • barn og unge fra 0-18 år
  • psykisk utviklingshemmede
  • eldre, uføre og langstidssyke i institusjon og hjemmesykepleie
  • psykiatriske pasienter med regelmessig behandlingstilbud gjennom lokalt/kommunalt behandlingsapparat
  • innsatte i fengsel
  • rusmisbrukere

I tillegg til de prioriterte oppgaver kan Den offentlige tannhelsetjenesten yte tjenester til voksent betalende klientell etter fylkeskommunens bestemmelser


 

Ungdom

Ungdom som er 19 eller 20 år får 75% rabatt på behandling hos den offentlige tannhelsetjenesten. Rabatten gjelder til og med det året du fyller 20 år.


 

Priser for voksne

Prisliste voksne. Prisene gjelder for voksne pasienter over 20 år. Fullstendig prisliste finnes som oppslag på venterommet til de fylkeskommunale tannklinikkene.

 

A Generelle tjenester Gruppe D Øvrige grupper
Priser for behandling
1 Akutt undersøkelse og diagnostikk hos allmennprakt. tannlege 300 300
1 undersøkelse og diagnostikk hos tannlege og tannpleier 545 620
*2 undersøkelse og diagnostikk hos tannlegespesialist/tannlege med videreutdanning 780 990
*3 Omfattende undersøkelse og diagnostikk hos spesialist 1145 1500
4 Enkel etterkontroll etter kirurgiske inngrep, periodontal behandling og oralmedisinske undersøkelser 220 310
5 Omfattende etterkontroll etter kirurgiske inngrep og oralmedisinske undersøkelser 415 550
6 Lokal og regional anestesi 105 160
7 Tilleggstakst ved premedikasjon per os 535 660
8 Tilleggstakst ved behandling under lystgassanalgesi 760 915
9 Tilleggstakst ved behandling under narkose 2240 2625
10 Rapportering til Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer   610

 

Ved bruk av timestakst er minstetakst 10 min og deretter pr. påbegynte 5 min.

Unge som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret får 75% rabatt hos offentlig tannklinikk på takster fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet.  

Eventuell trygdestøtte er fratrukket i beløpet du betaler.

Dersom behandlingen blir dyrere enn kr. 5000.- får du skriftlig kostnadsoverslag. Du får alltid spesifisert regning.

 

All tannbehandling ønskes betalt med kort.

Ved bruk av kredittkort påløper det gebyr.

Kredittkortgebyr:

Kredittkortgebyr 0-2999 kr

50

Kredittkortgebyr 3000-5999 kr

100

Kredittkortgebyr over 6000 kr

150

 

Takstene gjelder f.o.m. 2. januar 2017

 
Fant du det du lette etter?