Kommuneavtaler

Samarbeid med kommunene er en av de viktigste forutsetninger for å lykkes i det helsefremmende og forebyggende arbeidet. Alle kommunene i Nordland har signert samarbeidsavtale med fylkeskommunen om folkehelsearbeidet.

Fylkeskommunens samarbeid med kommunene om folkehelsearbeid er regulert gjennom folkehelseloven og gjensidig forpliktende samarbeidsavtaler. Samarbeidsavtalene mellom den enkelte kommune og fylkeskommunen ble inngått i 2014 og gjaldt ut 2017.

Kommunene opplever at avtalene med fylkeskommunen har bidratt til videreutvikling, sterkere forankring, bedre målretting og mer kunnskapsbasert folkehelsearbeid i kommunene. Kommunene uttrykker samtidig at igangsatte satsinger og tiltak må sikres videreføring gjennom revisjon og inngåelse av nye samarbeidsavtaler.

Fylkestinget i Nordland vedtok i desember 2017 at kommunene skal inviteres til å inngå nye forpliktende avtaler med fylkeskommunen for perioden 2018-2021.
 

Fant du det du lette etter?
Rådgiver
Hanne Mari Myrvik
Rådgiver Folkehelse
Vårin Sandvær
Rådgiver/ folkehelse