Verktøy i oversiktsarbeidet

Flere ulike aktører har utviklet verktøy til bruk i oversiktsarbeidet. Kommunehelsa og Norgeshelsa driftes av Folkehelseinstituttet. I disse statistikkverktøyene kan man enkelt hente relevant statistikk på fylkes- og kommunenivå. Østfoldhelsa har utarbeidet en foreløpig mal for helseoversikt som mange finner nyttig. Hordaland fylkeskommune har utarbeidet et verktøy for oversiktsarbeidet som skal hjelpe brukeren til ikke å gå seg vill i statistikken. Du finner lenker til disse, samt andre verktøy og veiledere, til høyre på denne siden.

Erfaringsfylkeprosjektet

Vestfold fylkeskommune gjennomførte prosjektet Vestfold som erfaringsfylke innen oversiktsarbeid med støtte fra Helsedirektoratet i 2014/2015. Hensikten med prosjektet var å utvikle arbeidsmetoder og verktøy innen oversiktsarbeidet etter folkehelseloven. Et delprosjekt i prosjektet var å identifisere hvordan sosial ulikhet i helse kan belyses gjennom oversiktsarbeidet. Det ble her utviklet et idèhefte som skal være til hjelp i å samle inn og ta i bruk kvalitative data knyttet til sosial ulikhet i helse. Et annet delprosjekt, Fra oversikt til planstrategi, hadde som mål å finne fram data og beskrivelser til oversiktsdokumentet som gjør det særlig relevant i arbeidet med kommunenes planstrategier og videre kommuneplanlegging.

Verktøyene som ble utviklet i samarbeid med kommunene Svelvik, Nøtterøy og Tønsberg, samt dokumentasjon av prosjektet, kan lastes ned her: Verktøy i oversiktsarbeidet (Vfk).

 
Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Hanne Mari Myrvik
Rådgiver Folkehelse