Oversikt folkehelse

Nordland fylkeskommune har gjennom folkehelseloven og folkehelseforskriften et lovpålagt ansvar for å ha oversikt over helsetilstand og positive og negative påvirkingsfaktorer for helse i fylket. 

Hovedmål under resultatområde 1 "Kunnskapsgrunnlaget" i Handlingsplan folkehelsearbeid er:

  • Nordland fylkeskommune har et godt kunnskapgrunnlag som grunnlag for å prioritere innsatsområder, strategier og tiltak i det regionale folkehelsearbeidet.

Fylkeskommunens folkehelsearbeid må være kunnskapsbasert og bygge på beste tilgjengelige kunnskap om utviklingstrekk i nordlandssamfunnet, både knyttet til helsetilstand i befolkningen og påvirkningsfaktorer for helse. Strategier og tiltak må bygge på forskningsbasert kunnskap om effektive metoder.

I lenkesamlingen til høyre på denne siden kan du laste ned fylkeskommunens oversiktsdokument og oversiktsdokumenter utarbeidet av kommunene i Nordland. I tillegg finner du lenker til veiledere og aktuelle lover som gjelder dette området.

horisontal linje - Klikk for stort bilde

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Hanne Mari Myrvik
Rådgiver Folkehelse