Friskliv

Frisklivsbegrepet kommer opprinnelig fra Sverige hvor man utviklet og etablerte begrepet «Friskvård» i løpet av 1990-tallet. «Friskvård är ett samlingsbegrepp på åtgärder som stimulerar en person til egna aktiva hälsofrämjande innsatser, -det vil säga att hålla sig frisk genom sunda levnadsvanor» (Wikipedia). I Norge var kommunene Modum og Vinje forløpere, og spesielt Modum har bidratt sterkt til utformingen av frisklivssentraler (FLS) slik de framstår i dag. Frisklivssentralene i Nordland er utformet med inspirasjon fra Modum. 

Frisklivsarbeidet handler om to ting:

  1. Motivere og veilede mennesker til å ta gode helsevalg, samt å påvirke oppbyggingen av samfunnet slik at det blir enklere å ta gode helsevalg (helsefremmende tilnærming).
  2. Tilby helsehjelp til individer og grupper som trenger strukturert veiledning og oppfølging for å forebygge utvikling av sykdom knyttet til uheldige levevaner (frisklivsresept).

Frisklivsarbeidet i Nordland bygger videre på fylkeskommunens erfaringer fra FYSAK Nordland. Målsettingen var å stimulere kommunene til mer fokus på tilpasset fysisk aktivitet som virkemiddel i kommunehelsetjenesten.

 

21 kommuner i Nordland har etablert Frisklivssentral (FLS), og 75 % av innbyggerne i Nordland bor i en kommune som har dette tilbudet. I tillegg har 20 kommuner tilbud om FYSAK.

 

Fra og med 2012 ble FLS definert som et forebyggende helsetilbud forankret i Lov om helse- og omsorgstjenester. Det innebærer at Fylkesmannen har det formelle ansvaret for tilsyn og faglig oppfølging. Nordland fylkeskommune vil fortsatt støtte oppfølging og videreutvikling av FLS som en del av samarbeidsavtalen med Fylkesmannen om folkehelsearbeidet.

Fant du det du lette etter?