Folkehelse


Forside2 - Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Freskt Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid.

Gjennom folkehelseloven har fylkeskommunen fått i ansvar å fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler som fylkeskommunen er tillagt. Fylkeskommunen skal videre understøtte folkehelsearbeidet i kommunene, samt være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket.

trivsel1-hk

Regjeringens eldrereform løfter frem løsninger og eksempler fra kommunene som skal gi eldre en trygg og aktiv alderdom. Kommuner som tar de gode løsningene i bruk vil bli belønnet i statlige støtteordninger.
Les saken og stortingsmeldingen.

infografikk_sosiale_helseforskj_nyn_709

Dei sosiale helseforskjellane i Noreg aukar og er større enn i fleire andre europeiske land, viser fersk statistikk frå Folkehelserapporten 2018

Helsealliansens nye medlemmer kopi

Seks nye medlemmer har skrevet under på samarbeidserklæringen.

Samarbeidsavtale mellom Nordland fylkeskommune og SMISO. F.V. Aase Refsnes, SV, og Sissel Øyen

SMISO-Nordland - Senter mot Incest og Seksuelle Overgrep, skal sammen med Nordland fylkeskommune øke arbeidet mot incest og seksuelle overgrep.

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Geir Knutson
Konstituert etatsjef Kultur, Miljø og Folkehelse
Kari Hege Mortensen
Seksjonsleder folkehelse