Lov om offentlige anskaffelser

Svømmende gjess  - Klikk for stort bilde

Her finner du forskriftene, lov og veileder om offentlige anskaffelser som er gjeldende pr. 1.1.2007.

Forskriftene og veileder om offentlige anskaffelser gjelder fra 1. januar 2007. Det er noen vesentlige endringer i dagens regler, og hovedtrekket i de nye reglene er at det blir en skjerping, og større krav til skriftlighet.   Klageorganet KOFA har nå også fått tillagt myndighet til å ilegge bøter ved ulovlige direkteanskaffelser. For alle anskaffelser over kr. 100.000,- eks. mva. skal det føres protokoll. Øvrige terskelverdier finnes her (artikkel).

Lover og veiledere relatert opp mot offentlige anskaffelser

På denne siden følger linker til lover og veiledere relatert opp mot offentlige anskaffelser:

  

§-er om miljø i "Lov / Forskrift om Offentlige Anskaffelser":

Her følger noen nyttige §-er relatert opp i mot Offentleglova & lov om offentlige anskaffelser:

Relatert:

Lover Veiledere

§-er om miljø i "Lov / Forskrift om Offentlige Anskaffelser":

Relatert:

Her følger noen nyttige §-er relatert opp i mot Offentleglova & lov om offentlige anskaffelser:


x

Sist endret 19.01.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Tomas Norvoll
Fylkesrådsleder
Hans Jørgen Kibsgaard
Innkjøpsleder