Mobilitet Nordland

logosbeneficaireserasmusrightfunded.jpg - Klikk for stort bilde Utdanningsavdelingen har, sammen med noen skoler og fagopplæringssektoren, tilbud om kompetanseheving gjennom mobilitetsopphold i Europa.

Målgrupper: 

 • LLogo Erasmus blå - Klikk for stort bilde ærlinger/elever.   En lærling kan ha 5 til 13 ukers praksisopphold ved bedrift i Europa, mens elevgrupper har 2-4 ukers  opphold. Med utgangspunkt i norske læreplanmål Vg3 tar du en del av utdanninga i utlandet. 
 • Yrkesfaglærere/instruktør i bedrift. Tema er 'Læring gjennom praksisopphold i Europa'.  Mer info/søknadsskjema 
   
 • Fellesfaglærere: Det er muligheter for faglærere i realfag, fremmedspråk og engelsk å få faglig påfyll i form av formelle kurs eller hospiteringsopphold.  Også andre fagområder kan være aktuelle. 

For deg som vil vite mer: 

 • Brosjyre  - En kortversjon på papir, med nødvendig kontaktinformasjon.

 • Fag- og yrkesopplæring
  - Faglige ledere - yrkesfaglærere

  Påmelding + CV  og send her

  Lærlinger: 
  - Registrér deg her. Så tar vi kontakt. 
  - Skriv søknad + CV  og send her.

 • Fellesfaglærere.
  Snakk med din skoles koordinator for internasjonalisering eller avdelingsleder.
  Registrer interesse her. 

 • Facebook. Gruppe for gamle og nye deltakere. 

Nå og i den nære 2018-framtid:

 • Jan - Apr: Kontorfaglærling jobber i Irland. 
 • Jan - Juli: Danske tømrerlærlinger jobber i Nordland
 • Feb:  Elever jobber i Portugal
 • Feb: Dansk malerlærling jobber i Nordland
 • Feb-Mar: Elever jobber i Italia
 • Feb- juni: Nederlandsk helsefaglærling jobber i Nordland.  
 • Mar- Apr:  Elever jobber i Nederland
 • Mar: BA-instruktører jobber i Danmark.
 • Apr: Faglærere jobber i England
 • Apr: Faglærer jobber på kurs i Spania.
 • Apr: Faglærer jobber i Tyskland 
 • Apr - Jun: Kontorlærling jobber i Romania.
 • Apr-Jun: TIP-lærling i Tyskland
 • Sept-Nov: TIP-lærling i Nederland
 • September: Tysklærere på eksklusivt kurs og hospitering i Østerrike.
 • Sept: Faglærer jobber i England
 • Sept-Nov: NA-lærling jobber i Spania

Interessert i å bli med? Nå er sjansen for deg og din bedrift eller skole!

Fant du det du lette etter?