MOBILITET NORDLAND

Klikk for stort bilde I tråd med politisk bestilling og satsingen på ungdom og internasjonalisering, tilbyr Nordland fylkeskommune muligheter for kompetanseheving gjennom mobilitetsopphold i Europa. Fylkeskommunen har et nettverk av kontakter i mange europeiske land.

Utdanningsavdelingen samarbeider med videregående skoler, lærebedrifter og opplæringskontor i fylket og gir blant annet rådgivning om internasjonalt samarbeid. Målgruppen er elever i videregående skole, lærlinger, lærere, instruktører, skoler, bedrifter og opplæringskontor. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

  

Målgrupper

Mobilitet Nordland

Lærlinger

Nordland fylkeskommune tilbyr praksisopphold i Europa for lærlinger gjennom prosjektet Mobilitet Nordland. Alle som har en lærekontrakt i Nordland kan søke om et slikt opphold. Tilbudet er en del av Erasmus+, EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.

Opplev verden samtidig som du jobber!

Mobilitet Nordland For lærlinger

Hva innebærer ordningen?
 • Praksisopphold i en bedrift i et annet europeisk land.
 • Utplasseringsperioden inngår som en del av læretida. Normalt tilbys opphold på ca. 3 måneder, men kortere eller lengre opphold er også mulig.
 • Hjelp til å skaffe bolig og vertsbedrift.
 • Hjelp til utforming av opplæringsavtale for utplasseringsoppholdet. Lærlingen skal jobbe med konkrete kompetansemål i sitt lærefag.
 • Online språkkurs. Ofte organiseres språk-/kulturkurs i starten av utenlandsoppholdet i tillegg.
 • Oppfølging av kontaktpersoner i Nordland og i utlandet.
 • Dokumentasjon på gjennomført opplæring i utlandet.
 • Ordningen dekker reise, bokostnader, lokal transport, forsikringer og noen ekstrautgifter i tilknytning til utenlandsoppholdet.
 • Lærlingen mottar ikke lønn fra vertsbedriften i utlandet.
 • Lærebedriften i Nordland er ikke forpliktet til å betale lønn under oppholdet. Lærlingen må selv avklare og avtale dette med sin lærebedrift.
Hvem kan delta?
 • Alle lærlinger og lærekandidater i Nordland som har en godkjent lærekontrakt eller opplæringskontrakt kan søke om deltakelse.
 • Lærlingen må ha tillatelse fra sin lærebedrift for å søke om utenlandsopphold.
 • Lærlingen må være fylt 18 år.
 • Lærlingen må ha gjennomført minst 6 måneder av læretiden ved utreisedato.
 • Noen kriterier som vektlegges ved utvelgelse: motivasjon, selvstendighet, ansvarsbevissthet, god oppførsel, faglig måloppnåelse og gode referanser.
Hvorfor delta?
 • Få innblikk i og yrkeserfaring fra et annet europeisk land.
 • Styrke fagkompetansen og lære nye måter å tenke på.
 • Bli kjent med et nytt land og en ny kultur.
 • Styrke kompetansen i fremmedspråk.
 • Få verdifull erfaring i livsmestring.
 • Få et internasjonalt nettverk faglig og privat.
 • Bli en attraktiv jobbsøker som fagarbeider med internasjonal kompetanse.
Søknad

Lærlinger og lærekandidater som er interessert må registrere seg her.

Skriv søknad + CV og send inn her.

Det er ingen søknadsfrist, men det anbefales at søknaden sendes i god tid før ønsket utplasseringsperiode.

Aktuelle kandidater vil bli kontaktet.

 

Elever

Elever kan gjennomføre 2 til 4 ukers praksisopphold ved en godkjent yrkesfagsskole og/eller ha praksis i bedrift/opplæringsorganisasjon i Europa.

Videregående skoler i Nordland kan søke på vegne av sine elever i fag- og yrkesopplæring. Programmet skal gi norske elever et praksisopphold ved en relevant skole eller bedrift i Europa for å gi kunnskap om utenlands arbeidsliv, styrke partnerskap mellom utdanningsinstitusjoner og næringsliv i andre Europeiske land og Norge, og øke allmennkunnskapen om andre kulturer.

Fellesfaglærere

Fellesfaglærere ved skoler som er med i felles prosjektet Mobilitet Nordland har tilbud om å få dekt utgifter til kurs og hospiteringsopphold i utlandet.

Mobilitet Nordland for fellesfaglærere

Hva innebærer ordningen?
 • Hospiteringsopphold/kurs ved en utdanningsorganisasjon i utlandet.
 • Normalt tilbys 2 til 10 dager opphold.
 • Tilbud om å få dekt utgifter.
Hvem kan delta?

Fellesfaglærere primært innen disse fagområdene:

 • Fremmedspråk
 • Engelsk
 • Realfag (fellesfag og programfag)
 • Samfunnsfagene
Hvorfor delta?
 • Lære av andre kollegers og skolers praksis (individ- og skolenivå).
 • Få faglig og fagdidaktikk påfyll og inspirasjon.
 • Dele og integrere ny kunnskap og nye ferdigheter i egen praksis og i egen fagseksjon/skole.
 • Knytte nye kontakter for fremtidig samarbeid.
Søknad
 • Snakk med egen skoleledelse/seksjon/kontaktperson for å få klarsignal.
 • Registrer deg her.
 • Primært bør skolens egen portefølje av utenlandske skoler brukes. I forkant av oppholdet skal det signeres en opplæringsavtale mellom partene (Learning Agreement), Europass og en overordnet samarbeidsavtale (MoU).

 

Yrkesfaglærere / instruktører

Mobilitet Nordland For yrkesfaglærere

Hva innebærer ordningen?
 • Omfang er i hovedsak en ukes praksisopphold i et europeisk land.
 • Det vil være en kombinasjon av opphold ved yrkesfagskole og lærebedrifter.
 • Fra Nordland reiser 2 til 4 personer med samme faglige bakgrunn (programområde) sammen.
Hvem kan delta?
Hvorfor delta?
 • Lære om, observere og diskutere konkrete utfordringer og løsninger som vertslandet vil vise fram. Dette kan være:
  • eksempler på god praksis innen fag-/yrkesopplæring for å skape
  • den kompetente fagarbeider
  • eksempler på vurderingsformer av fagkompetanse
  • eksempler på god praksis for å forebygge frafall
 • Lære av/om andre lands læreplaner, utdanningsstrukturer og vurderingsstrategier.
 • Vurdere om lærebedrifter i utlandet kan fungere som utplasseringsbedrift for våre
 • lærlinger.
 • Finne inspirasjon til å videreutvikle og forsterke initiativ ved lokal skole og bedrift i
 • Nordland som vil kunne bidra til å heve kvaliteten på fagopplæring.
Søknad
 • Snakk med egen skoleledelse/seksjon/kontaktperson for å få klarsignal.
 • Skriv søknad her.
 • Lag CV her. 
 • Søknad og CV i fastlagt mal og skal fylles inn på engelsk. Disse to dokumentene vil bli brukt som grunnlag for videre behandling.

 

 

Facebook gruppe for gamle og nye deltakere

 

 

Mobilitetsopphold 2019

Jan:         Realfaglærere på kurs i England

Jan-Apr:  Murer-lærling jobber i Danmark

Jan-Mar: Jernbane-lærling jobber i Tyskland

Jan-Apr:  IKT-lærling jobber i Nederland

Jan-Apr:  Resepsjons-lærling jobber i Spania

Jan-Jun:  Nederlandske helsefag-lærlinger jobber i Nordland

Feb-Apr:  Dansk murer-lærling jobber i Nordland

Mars:       Spansklærere på kurs i Spania

Mars:       Engelsklærere jobber i Østerrike

Okt:         Tysklærere på kurs i ØsterrikeKlikk for stort bilde

 

Interessert i å bli med? Nå er sjansen for deg, din bedrift eller din skole!

 

 

 

Kontakt: Tor Magne Andreassen 756 50 273Klikk for stort bilde

 

Fant du det du lette etter?