Du er her:
Kurstilbud

Kurstilbud

Lærer ved tavle - Klikk for stort bilde

Ved OPUS Bodø finner du mange ulike typer kurs innen flere fagområder. Hovedområdet for OPUS Bodø er videregående utdanning for voksne, men du kan også delta på andre, mer yrkesrettede kurs. Vi tilbyr også kortere kurs som internopplæring for bedrifter.

OPUS Bodø er kurssenteret ved Bodø videregående skole. Derfor er de fleste fagområdene våre hentet fra fagtilbudet ved skolen, men tilpasset voksne. Dette betyr vanligvis at kursene er komprimert i varighet. 

De fleste voksenopplæringkursene er nettbaserte, og av disse har noen praksissamlinger med undervisning på skolen. Noen få kurstilbud er i sin helhet basert på klasseromundervisning enten på dagtid, kveldstid eller helgesamlinger. Noen kurs og strømmes over nett med video og lyd. Disse kursene kan ha deltakere fra hele Nordland, der deltakerne også kan se på opptak av undervisninga i ettertid.

Kursene som er nettbaserte, hører hjemme under Nettskolen i Nordland, og deltakere der blir knyttet til karrieresenteret vårt.

Kurstilbudene er også en blanding av betalingskurs og gratis kurs. Nordland fylkeskommune, NAV og bedrifter betaler for enkelte kurs, mens deltakerne selv må finansiere deltakelse på andre. Bedrifter også bestiller internopplæring hos oss, og da tilbyr vi pakkepriser for kursene. Kontakt oss for mer informasjon.

Vi har kursdeltakere både fra Bodø, resten av Salten og Nordland.

Vil du ha fagbrev i salgsfaget, resepsjonsfaget eller reiselivsfaget? I månedsskiftet januar/februar 2019 planlegger OPUS-ene i Salten å starte et gratis praksiskandidatkurs som fører fram til disse fagene. Dette er teorikurs som ender i en eksamen i november/desember 2019.

Bor du et sted i Salten og vil ha fagbrev i ett av de tre fagene, er du i målgruppa! Vi prioriterer søkere som har en del praksis fra fagfeltet.

Mange av kurstilbudene ved Bodø videregående skole - OPUS Bodø er kurs kjøpt og betalt av Nordland fylkeskommune - såkalte voksenopplæringskurs eller VO-kurs. Disse kursene er i utgangspunktet gratis for deltakere som blir tatt inn. Nordland fylkeskommunes regler for inntak gjelder her, bl.a. vurdering av søkernes voksenrett. Les mer om dette i denne artikkelen.

 

Oppdatert informasjon om nye kurstilbud, kursstart og lignende finner du på OPUS Bodøs Facebook-sider. Følg med!


Det er ulike måter å søke om å få delta kursene våre oss, avhengig av om kursene er betalt av Nordland fylkeskommune, NAV eller at den enkelte på dekke studieavgift. I tillegg har Lånekassen sitt eget nettbaserte skjema for å søke om studiestøtte.

Dame i spørsmålstegn

Det finnes regler for hvem som har rett til gratis voksenopplæring i ifølge opplæringsloven. Kanskje faller du inn i en av kategoriene?

Fant du det du lette etter?