ARCSAR skal ledes fra Bodø. 34 EU-millioner er bevilget til å utvikle søk og redning i arktiske strøk. F.v. Ordfører i Bodø, Ida Pinnerød, fylkesrådsleder Tomas Norvoll og politimester i Nordland, Tone Vangen.

Hovedredningssentralen for Nord-Norge skal lede arbeidet med nettverk for beredskap i nordområdene. Prosjektet får 34 millioner kroner i støtte fra EU.

landsradet for kultur

Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge ønsker å opprette en nordnorsk filmkommisjon. Målet er bedre vilkår og lønnsomhet for filmbransjen i nord.

1.klassingene på tur

Nordland fylke trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) ønsker å komme i kontakt med frivillige organisasjoner i Nordland som ønsker å samarbeide for å spre mer kunnskap om trafikksikkerhet til deres medlemmer. 

Trafikkulykker har stor innvirkning på både de som rammes, men ikke minst deres familie, venner, kolleger og lokalsamfunnet rundt. Trafikkofrenes dag er en dag der vi viser omtanke og omsorg for alle som er berørt av trafikkulykker. 

Skisse av det nye vernebygget over MS Finnmarken

- Nordland fylkeskommune har store forventninger til Museum Nord og Hurtigrutemuseet – at museet skal bidra til kunnskap om historie og samtid. Museet vil få en viktig rolle både lokalt, regionalt og internasjonalt.

Hild-Marit Olsen

Antallet ungdommer i Nordland som fikk læreplass er gått opp med 13 prosentpoeng på fire år, og ligger nå to prosent over landssnittet.

Mo i Rana 1

Fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF) mener det er på høy tid å få Nordlandsbanen over på et miljøvennlig drivstoff.

 

Hanna sykler på Kippermoen sykkelgård.

Ønsker du å skape gode holdninger i trafikken? Søk om midler nå. 

Hopp

Kom med forslag til kandidater! Fristen er 1. februar 2018.

 

 

På besøk i Bustneslia

I dag mottok fylkesrådet rapporten de har bestilt om ny veg i Bustneslia.

 

Fant du det du lette etter?