Framtidas tannhelsestruktur vedtatt

Klikk for stort bildeFylkesråd for kultur, miljø og folkhelse, Aase Refsnes (SV)Bedre tannhelse og mer forebygging skal prege framtidas tannhelsetjeneste i Nordland.

Fylkestinget vedtok forslaget til ny tannhelsestruktur i Nordland. Det viktigste grepet for å bedre tannhelsen i Nordland består i å øke fokuset på forebyggende arbeid

- Det er viktig for meg at vi arbeider på en slik måte at barna ikke får hull i tennene. Da må vi endre fokuset fra å reparere til å forebygge, sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Aase Refsnes (SV).

 

Vil forebygge aktivt

Flere av de offentlige tannklinikkene står i dag tomme gjennom store deler av året. Refsnes mener at man i stedet bør frigjøre ressurser slik at tannpleiere systematisk kan jobbe med forebyggende arbeid på helsestasjoner, i barnehager, skoler, hjemmesykepleie og institusjoner.

- Andre fylkeskommuner har hatt gode resultater med å flytte det forebyggende arbeidet ut av klinikkene og inn på andre arenaer. Dette gir også tannhelsetjenesten en større mulighet til å i større grad følge opp barna som har størst risiko for å få hull. Dette er det aller viktigste Nordland fylkeskommune kan gjøre for å utlikne sosiale ulikheter innen tannhelsen i fylket, underbygger Refsnes.

 

Jobbe sammen i tannhelsetjenesten.

En av endringene er å samle kompetansen i sterkere fagmiljøer.

- Det er et helt tydelige råd fra fagmiljøene og fagforeningene. Vi forstår at tannleger ikke ønsker å jobbe alene. Å jobbe sammen i fagmiljøer, vil bidra til at tannhelsetjenesten jobber enda mer målrettet for å bedre tannhelsen i Nordland, underbygger fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Aase Refsnes (SV).

 

Enig om ny struktur

Nordland fylkesting vedtok forslaget der man er enig om at tannhelsetjenesten skal samle kompetansen i større enheter, og jobbe målrettet for å gi innbyggerne i Nordland et bedre utgangspunkt for å få bedre tannhelse. Fylkesråden påpeker at det ikke er nærheten til tannlegekontoret som utgjør bedre tannhelse.

- Mer enn 97 prosent av alle pasientene har mindre enn én time reisevei til tannlegen. Med geografien som preger Nordland, mener jeg dette er rimelig bra. Vi vil ha flest tannklinikker blant alle landets fylker, og det skal vi fortsette å ha, understreker Refsnes.

 

Stram økonomi

På bakgrunn av kutt i økonomiske bevilgninger må Nordland fylkeskommune spare 284 millioner kroner. Tannhelsetjenesten må derfor også bruke midlene bedre. Likevel mener Refsnes at den viktigste argumentasjonen for denne omleggingen er målet om å bedre tannhelsen til nordlendingene.

- Med strammere økonomi, må vi sørge for å skape best mulig tannhelse for hver krone vi bruker. Blant annet vil vi med å satse mye sterkere på forebygging, være med å jevne ut sosiale forskjeller, som vi vet preger tannhelsen i befolkningen. Det er det fylkestinget nå har pekt ut retningen til, avslutter fylkesråd Refsnes.

Her kan du lese fylkestingssaken og vedtaket.

Fant du det du lette etter?